Kategori: Aktuellt

Vetenskapligt kapital – en introduktion

En ny folder från IVA:s satsning Framtidens kunskapssamhälle introducerar begreppet vetenskaplig kapital, alltså vad en individ behöver behärska och omges av för att kunna känna sig hemma inom naturvetenskap och teknik eller kanske tänka sig en karriär inom dessa områden.

Läs mer »

Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat.  11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman.

Läs mer »

Skolhackathon med Minecraft

Innovation, demokrati, hållbar utveckling och entreprenörskap med Minecraft Education! Rekordmånga mellanstadieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Skaraborg och Gotland deltar i höst i Skolhackathon

Läs mer »