Kategori: Aktuellt

Nationell STEM-strategi

Svenska Science Centers välkomnar regeringens initiativ om en nationell STEM-strategi och har givit inspel till utbildningsdepartementets pågående arbete.

Läs mer »

Vetenskapligt kapital – en introduktion

En ny folder från IVA:s satsning Framtidens kunskapssamhälle introducerar begreppet vetenskaplig kapital, alltså vad en individ behöver behärska och omges av för att kunna känna sig hemma inom naturvetenskap och teknik eller kanske tänka sig en karriär inom dessa områden.

Läs mer »

Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat.  11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman.

Läs mer »