Naturvetenskaps- och teknikprogrammen — för vem och var?

17 februari lanserade IVA en ny rapport med statistik om elever som läser naturvetenskaps- och teknikprogrammen på gymnasiet. Rapporten återger statistik på nationell, läns- och kommunnivå och analyseras med avseende på medianinkomst och utbildningsnivå i kommunerna, könsfördelning på programmen och utbildningsnivå hos föräldrarna. För att bättre förstå vilka faktorer som kan förklara den variation som finns görs även nedslag i kommuner som utmärker sig i statistiken.

Ett par av dessa kommuner är Borlänge, Övertorneå och Jokkmokk, där 2047 Science Center respektive Teknikens Hus lyfts i förklaringarna till intresset för dessa gymnasieprogram.

Vid lanseringsseminariet, som går att se i efterhand, medverkade Henrik Janols, VD 2047 Science Center.

Rapporten är ett resultat av arbetet inom IVA:s satsning Framtidens Kunskapssamhälle.