Mer info och dokument

Science centers i ett sammanhang

Svenska Science Centers har kunskap, statistik och annan information ur olika verksamhetsperspektiv och kontaktas ofta av kommuner och andra aktörer som vill etablera science center i Sverige.

Det finns ett flertal utvärderingar och uppföljningar som visar att besök på science centers ökar besökarnas intresse för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar samt val av yrkesinriktning som ett resultat av sina besök. Ett urval finns i en litteraturlista under Dokument.

Medlemskap

Inval i föreningen prövas mot föreningens stadgar och medlemskriterier. Ansökan ska vara kansliet tillhanda senast i augusti, varefter platsbesök görs av två föreningsrepresentanter under november. Beslut fattas av befintliga medlemmar i samband med årsstämma i februari, där en samlad bedömning görs utifrån ansökningshandlingar och rapport från platsbesök.

Stadgar, medlemskriterier och aktuella medlems- och serviceavgifter finns under dokument.