Om föreningen

Sveriges science centers gör skillnad!

Svenska Science Centers företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers runt om i Sverige.

Här skapas sammanhang, gemensam kunskap och utveckling. Föreningen är en intern och extern portal för dialog och samverkan inom strategiska områden.

Science center erbjuder ett upplevelsebaserat lärande som ger fler möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor. Experimentmiljöer, skolprogram, kompetensutveckling för skolpersonal, fritidskurser och programverksamhet. Varje center är en mötesplats för samverkan mellan allmänhet, skola, arbetsliv, akademi samt offentliga och privata organisationer.

Tillsammans välkomnas årligen ca 2 miljoner besökare, varav över 350 000 är elever som deltar i skolprogram och över 20 000 lärare och annan skolpersonal i olika kompetensutvecklingsinsatser.

Verksamheten i korthet

Varje år arrangeras två möten för verksamhetschefer med olika samhälls- och verksamhetsfokus och på olika science centers runt om i landet.

Erfarenhetsutbyte sker mellan olika funktioner, exempelvis verksamhetschefer pedagoger, främst genom digitala seminarier.

Kansliet bedriver omvärldsanalys och sammanställer medlemsinformation om särskilda frågor samt generell statistik. Gemensamma utveckling sker genom möten, projekt och andra samarbeten internt och externt.

SSC, Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr.

Science centers är en samlad resurs för livslångt lärande. Vi arbetar för att inspirera till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Vi vill inspirera och inkludera fler och på så sätt bidra till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Barn, unga och allmänhet ska oavsett bakgrund få möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital.