Om Sveriges science centers

Sveriges science centers gör skillnad!

Science center erbjuder ett upplevelsebaserat lärande som ger fler möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor. Experimentmiljöer, skolprogram, kompetensutveckling för skolpersonal, fritidskurser och programverksamhet. Varje center är en mötesplats för samverkan mellan allmänhet, skola, arbetsliv, akademi samt offentliga och privata organisationer.

Tillsammans välkomnas årligen ca 2 miljoner besökare, varav över 350 000 är elever som deltar i skolprogram och över 20 000 lärare och annan skolpersonal i olika kompetensutvecklingsinsatser.

 

Varför är Sveriges science centers viktiga?

Stimulerar intresset

...för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.

Skapar unika möjligheter

...till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.

Erbjuder en informell mötesplats

...för samverkan mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.