Science centers i världen

Science centers i världen

Antalet science centers ökar över hela världen och idag finns det över 3 000 stycken. Verksamheten växer i till exempel Norge, Storbritannien, Indien, Kina och Sydkorea där de väljer att prioritera satsningar på science centers som viktiga mötesplatser. Allt med syfte att stimulera intresse, öka kunskap om naturvetenskap och teknik för att locka fram nya innovatörer.

De största nätverken finner du här

NSCF 
Nordisk Science Center Förbund
ECSITE
 Europeiska nätverket för science centers och science museums
ASTC
 Association of Science Technology Centres
ASPAC 
Asia Pacific Network of Science & Technology Centres