Aktuellt

Lärarfortbildning

Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat.  11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman.

Läs vidare »
Skolprogram

Skolhackathon med Minecraft

Innovation, demokrati, hållbar utveckling och entreprenörskap med Minecraft Education! Rekordmånga mellanstadieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Skaraborg och Gotland deltar i höst i Skolhackathon med Minecraft. I ett brett samarbetsprojekt har ett skolprogram med

Läs vidare »
Rapport

Elevers kunskap i entreprenörskap

Sveriges strategi för entreprenörskap i skolan behöver vässas om vi ska klara av att rusta svenska skolelever för att möta de snabba och stora förändringar som samhället står inför. Med detta som utgångspunkt har Kungliga

Läs vidare »