Konferenser om undervisningsutveckling

Inom ramen för Skolverkets uppdrag om Fortbildning inom ämnesdidaktik, ledarskap och konflikthantering för lärare samt Stärkta insatser för kollegialt lärande för att stärka kvaliteten i undervisningen avseende bl a matematik, teknik och naturvetenskap samt språk- läs och skrivutveckling genomförs i år ett antal nationella konferenser. Detta sker i samverkan med ett antal aktörer, varav Svenska Science Centers är en. 

23 april i Stockholm är målgruppen skolledare och skolhuvudmän Temat är Att leda skol- och undervisningsutveckling i naturvetenskap och teknik.  Svenska Science Centers deltar tillsammans med medlemmarna Tekniska museet i Stockholm och Tom Tits Experiment i Södertälje.

2 maj arrangeras en digital uppföljningskonferens med motsvarande innehåll för skolledare och skolhuvudmän.

25 september är målgruppen lärare och temat lärande för hållbar utveckling, i en konferens på Universeum i Göteborg.

3 oktober fortsätter samma tema i lärarkonferens på Vattenhallen Science Center i Lund.

Det blir även en lärarkonferens i Uppsala den 17 oktober, dock utan medverkan från science center, samt ett webbinarium på samma tema. Mer info kommer.