Vetenskapligt kapital – en introduktion

Inom ramen för IVAS satsning Framtidens kunskapssamhälle har en folder tagits fram för att introducera begreppet vetenskapligt kapital.

Science Capital översätts på svenska till naturvetenskapligt och tekniskt kapital, eller vetenskapligt kapital med fokus på teknik och naturvetenskap. Det beskriver vad en individ behöver behärska och omges av för att kunna känna sig hemma inom naturvetenskap och teknik eller kanske tänka sig en karriär inom dessa områden. Foldern omfattar en omvärldsbevakning inriktad på Storbritannien, EU och de nordiska länderna.

I foldern rekommenderas bland annat att genomföra en storskalig undersökning av fördelningen av naturvetenskapligt och tekniskt kapital i Sverige, anpassad efter våra nationella förutsättningar.

Vid lanseringsseminariet på IVA, som går att se i efterhand, medverkade Cecilia Ekstrand som är senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment samt ordförande i arbetsgruppen bakom foldern.

Svenska Science Centers har identifierat vetenskapligt kapital som en viktig faktor för långsiktig kompetensförsörjning och det livslånga lärandet inom naturvetenskap och teknik. Samtliga science center har fått utbildning om konceptet vetenskapligt kapital och praktiska tillämpningar med metoder och verktyg som kan användas i den egna verksamheten.