Open Science – From Policy to Practice 16-17 maj

Välkommen till konferensen Open Science – From Policy to Practice den 16-17 maj i Stockholm, i samband med Sveriges ordförandeskap i EU.

Svenska Science Centers är glada för att vara medarrangör, med fokus på eftermiddagen den 17 maj. Generalsekreterare Christine Sundberg Carendi är då moderator för ett samtal mellan Peter C. Kjærgaard, direktör för Nationalmuseet i Köpenhamn, Carina Halvord, VD på Universeum i Göteborg och Sebastian Kvist, forskningschef på Naturhistoriska museet i Stockholm kring hur museer och science centers kan bidra till ett bredare intresse och engagemang för forskning och vetenskap.

Därefter diskuterar Cissi Askwall, VD för Vetenskap&Allmänhet samt ordförande för the European Science Engagement Association, och Bruno Maquard, ordförande för Ecsite, den europeiska samarbetsorganisationen för museer och science centers, hur olika organisationer kan samarbeta över nationsgränser för att engagera fler, ytterst för att bidra till stärkt demokrati och hållbar utveckling. Konferensen sker på engelska och det går att delta digitalt. Läs mer och registrera dig här: https://oppenvetenskap.se/