Hitta STEM!

Nu har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVAs) sökbara STEM-karta lanserats. Den visar drygt 300 aktiviteter med fokus på naturvetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik (STEM), som finns i den stad eller plats som anges. Exempel på aktiviteter är besök på science center, deltagande i programmeringskurser med olika teman, hackathons, lokala mattestugor, sommarforskarskolor eller engagemang i en lokal förening med fokus på rymden. Med kartan synliggör IVA utbudet och ökar tillgängligheten med en sammanställning av över 300 aktiviteter med fokus på unga mellan 10 och 19 år.  Arbetet har skett inom satsningen Framtidens Kunskapssamhälle. Se vad som finns nära dig!