Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat. 11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman. Läs mer om aktuellt utbud här:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/programmeringsworkshops#h-Ansokviaworkshoporganisatoren