Skolhackathon med Minecraft

Innovation, demokrati, hållbar utveckling och entreprenörskap med Minecraft Education! Rekordmånga mellanstadieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Skaraborg och Gotland deltar i höst i Skolhackathon med Minecraft. I ett brett samarbetsprojekt har ett skolprogram med tillhörande lärarfortbildning och resurser utvecklats för mellanstadiet. Processen börjar i klassrummet och via regionfinal utmynnar den i stor final mellan regioner.

https://infotraff-skolhackathon-2.confetti.events