Elevers kunskap i entreprenörskap

Sveriges strategi för entreprenörskap i skolan behöver vässas om vi ska klara av att rusta svenska skolelever för att möta de snabba och stora förändringar som samhället står inför. Med detta som utgångspunkt har Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) arbetat fram förslag till en ny strategi. Denna presenterades och diskuterades på ett seminarium där bland annat Svenska Science Centers generalsekreterare deltog.

Seminariet går att se i efterhand

https://www.iva.se/event/hur-kan-vi-forbattra-elevers-kunskaper-i-entreprenorskap/