Författare: Bravo Webbyrå

Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat.  11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman.

Läs mer »

Skolhackathon med Minecraft

Innovation, demokrati, hållbar utveckling och entreprenörskap med Minecraft Education! Rekordmånga mellanstadieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Dalarna, Stockholm, Skaraborg och Gotland deltar i höst i Skolhackathon

Läs mer »