Välkommen till Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen med 19 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer om SSC här.

Science centers arbetar gemensamt för att:

  • ge människor kontakt med naturvetenskap och teknik
  • ge människor egen erfarenhet av vetenskap
  • uppmuntra människors upptäckarglädje och vetenskapliga nyfikenhet

Almedalen 2016! Svenska Science Centers samlade tunga aktörer runt programmering i Almedalen  Pressmeddelande Svenska Science Center 2016-07-01

Läs mer om Sveriges 19 science centers här.

”Touch a scientist, and you touch a child.”
Ray Bradbury

”Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”
Ur Torontodeklarationen 2008

“Science centers recognize that the three pillars of interactive science engagement are science knowledge, hands-on interaction, and dialogue and the co-creation of experiences with scientists and the public.”
Ur Cape Town-deklarationen 2011

Senaste från Facebook

Idag delades Jönköpings läns Klimatpris ut. Upptech science center i Jönköping var en av finalisterna. Priset gick till bostadsbolaget Vätterhem, men Upptech är glada och stolta över hedersomnämnandet som lyder följande:

"Upptech är en tongivande inspirationskälla som har stor förmåga att skapa enagemang hos barn och ungdomar om framtiderns möjligheter inom klimatområdet. Genom att tidigt inkludera den yngre generationen i energi- och klimatarbete förstärks förmågan att vi tillsammans uppnår visionen om ett Plusenergilän".
... Läs merGör mindre

UPPTECH ÄR FINALIST till Klimatpriset 2016 med motiveringen "för sitt långa arbete för att barn och ungdomar i länet ska lära sig mer om hållbarhet, naturvetenskap och energi". Klimatpriset delas ut ikväll på Spira i Jönköping. Läs mer här: plus-e.klimatradet.se/finalister-till-klimatpriset-2016-2/

2 veckor sedan

Läs på Facebook

Elin och Andrea visar hur dansprogrammering funkar! ... Läs merGör mindre

2 månader sedan

Läs på Facebook