Välkommen till Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen med 19 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer om SSC här.

Science centers är en samlad resurs för livslångt lärande. Vi arbetar gemensamt för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Vi vill inspirera och inkludera fler och på så sätt bidra till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Barn, unga och allmänhet ska oavsett bakgrund ges möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital genom formell och informell kunskap.

Läs mer om Sveriges 19 science centers här.

“Touch a scientist, and you touch a child.”
Ray Bradbury

”Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”
Ur Torontodeklarationen 2008

“Science centers recognize that the three pillars of interactive science engagement are science knowledge, hands-on interaction, and dialogue and the co-creation of experiences with scientists and the public.”
Ur Cape Town-deklarationen 2011

AKTUELLT:

Skolhackathon med Minecraft Education

Under hösten 2021 deltar mellanstadieelever i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten och Södertälje i ett skolhackathon för att arbeta med samhällsutveckling med Minecraft Education som undervisningsverktyg. Eleverna ges möjlighet till delaktighet i samhällsfrågor samtidigt som de lär sig mer om innovation, demokrati och entreprenörskap. Skolhackathon inleddes i augusti och avslutas med ett regionala event den 22 november.