Välkommen till Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer om SSC här.

Science centers arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.

Läs mer om Sveriges 20 science centers här.

“Touch a scientist, and you touch a child.”
Ray Bradbury

”Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”
Ur Torontodeklarationen 2008

“Science centers recognize that the three pillars of interactive science engagement are science knowledge, hands-on interaction, and dialogue and the co-creation of experiences with scientists and the public.”
Ur Cape Town-deklarationen 2011

NYHETER:

Vi är med i Digital Skills and Jobs Coalition Sweden – en del av ett europeiskt initiativ för att främja digital utveckling och kompetens inom EU och dess medlemsstater.

läs mer här

Testa vårt nationella upplägg i kompetensutveckling för lärare i programmering! Introduktion åk F-3 (1-2 tillfällen x 3 tim), Scratch (3×3 tim) och micro:bit (3×3 tim). Kurserna utgår från skolans styrdokument, med tydlig progression. Kontakta ditt lokala science center för mer info!