Välkommen till Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. Läs mer om SSC här.

Science centers arbetar gemensamt för att väcka intresse för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn, unga och allmänhet.

Läs mer om Sveriges 20 science centers här.

“Touch a scientist, and you touch a child.”
Ray Bradbury

”Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”
Ur Torontodeklarationen 2008

“Science centers recognize that the three pillars of interactive science engagement are science knowledge, hands-on interaction, and dialogue and the co-creation of experiences with scientists and the public.”
Ur Cape Town-deklarationen 2011

NYHETER:

Kostnadsfri kompetensutveckling i programmering med science centers erfarna pedagoger!

På uppdrag av Skolverket genomför 7 science centers den praktiska utbildningen “Programmera med workshops“. Tre tillfällen under höstterminen utifrån den digitala kursen Att programmera. Skolhuvudman eller skolledare beställer en workshopserie direkt av aktuellt science center, och lärarna väljer själva ett fördjupningsspår i Scratch, micro:bit eller Python.