Välkommen till Svenska Science Centers

SSC, Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. I Presentation Science Centers finns en längre beskrivning av science centers verksamhet och branschorganisationen.

Science centers är en samlad resurs för livslångt lärande. Vi arbetar gemensamt för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Vi vill inspirera och inkludera fler och på så sätt bidra till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Barn, unga och allmänhet ska oavsett bakgrund ges möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital genom formell och informell kunskap.

Läs mer om Sveriges 20 science centers här.

”Touch a scientist, and you touch a child.”
Ray Bradbury

”Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”
Ur Torontodeklarationen 2008

“Science centers recognize that the three pillars of interactive science engagement are science knowledge, hands-on interaction, and dialogue and the co-creation of experiences with scientists and the public.”
Ur Cape Town-deklarationen 2011

AKTUELLT:

Svenska Science center samverkar med ESERO Sverige, ett initiativ av Europeiska rymdorganisationen ESA och Rymdstyrelsen. ESERO är ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt. ESERO Sverige anordnar kurser för lärare samt skapar resurser och material till skolor och drivs av KTH i samarbete med Wisdome-projektets fem science center: Tekniska museet, Malmö museer, Universeum, Visualiseringscenter C och Curiosum.

Här finns mer info om verksamheten och ingångar till flera skolprogram där också 2047 Science Center, Tom Tits Experiment, och Teknikens Hus utgör nav för bland annat kompetensutveckling för lärare.