För livslångt lärande!

Sveriges science centers vill väcka nyfikenhet och inspirera till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik, matematik, entreprenörskap och innovationsutveckling.

Välkommen till Svenska Science Centers

Svenska Science Centers är en medlemsförening som företräder, främjar och utvecklar branschen med 20 science centers från Malmö i söder till Luleå i norr. En samlad nationell resurs för livslångt lärande, som arbetar tillsammans för att inspirera barn, unga och allmänhet till fördjupad kunskap inom naturvetenskap, teknik och matematik samt stärkta förmågor inom entreprenörskap och innovationsutveckling.

Science centers vill inkludera fler och på så sätt bidra till en bredare bas för Sveriges kompetensförsörjning. Barn, unga och allmänhet ska oavsett bakgrund ges möjlighet att öka sitt vetenskapliga kapital.

"Science centers stimulate curiosity and develop enquiring minds. They change people’s lives, influencing their attitudes and thinking.”

Ur Torontodeklarationen 2008

Aktuellt just nu

Häng med på vad som händer hos oss just nu!

Lärarfortbildning

Workshops i programmering

Kompetensutveckling för lärare i programmering är fortsatt efterfrågat.  11 science centers har tecknat ramavtal med Skolverket om workshops i programmering som är kostnadsfria för skolhuvudman.

Läs vidare »

Upptäck science centers i Sverige!

Här hittar du alla de science centers som är medlemmar i föreningen.

Alla 20 center

Läs mer om föreningens alla medlemscenter som är spridda över hela Sverige.

Här finns vi

Via kartan hittar du det science center som ligger närmast dig.