Science Center Malmö

Välkommen till Science Center Malmö!

Malmö Muséer vill med Science Center Malmö skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Kunskap – även ur ett historiskt perspektiv – och aktuell information om miljö, klimat och hållbar utveckling ska förmedlas på ett attraktivt och nyskapande sätt.