Balthazar Science Center

Välkommen till Skövde och Balthazar Science Center!

Här finns tillfälliga utställningar och fasta upplevelser med olika teman. Du kan bland annat utforska rymden, ta dig genom sinneslabyrinten och kämpa i Zpelplanen. I våra verkstäder får du utlopp för din kreativitet och kan bygga av många olika material. Våra pedagogiska program och lärarfortbildningar fördjupar upplevelserna med utmaningar, kreativa arbetssätt och material.

Till Balthazar hör även Aspö Naturskola och English House. Tillsammans erbjuder verksamheterna spännande kopplingar mellan olika ämnesområden.

balthazar1 balthazar2