Science Center Malmö Museer

Välkommen till Science Center Malmö Museer!

Malmö Museer vill med Science Center Malmö skapa en unik mötesplats med både levande djur, föremål och installationer. Kunskap – även ur ett historiskt perspektiv – och aktuell information om miljö, klimat och hållbar utveckling ska förmedlas på ett attraktivt och nyskapande sätt.

https://malmo.se/sciencecenter

https://sciencecentermalmo.wordpress.com/

https://www.facebook.com/malmomuseer

Science Center Malmö Museer
Malmöhusvägen 6
211 18 Malmö
Sweden