2047 Science Center

Välkommen till 2047 Science Center!

2047 Science Center är ett uppfinningsrikt science center i ständig förändring där upptäckarglädje och experimentlusta står i fokus. Vi vill stimulera till nyfikenhet och få besökaren att ställa frågor, väcka intresse och roa. Lek är ett vetenskapligt pedagogiskt verktyg som vi utnyttjar för att hjälpa besökaren att förstå begrepp och naturvetenskapliga fenomen i vår omvärld.

På 2047 Science Center finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, experimentverkstäder, lärarfortbildning, seminarier och föreläsningar allt färgat av populärvetenskap, forskning och ny teknik.

Välkommen till 2047 Science Center!

https://www.2047.nu/

https://www.facebook.com/2047ScienceCenter

 

2047 Science Center
Jussi Björlings väg 25
784 32 Borlänge
Sweden