Plantskolor för ett konkurrenskraftigt Sverige

Det är viktigt att öva sina förmågor för att bli skicklig inom ett område. Med skicklighet ökar intresset. Fotbollsträning och kommunal musikskola har gett Sverige duktiga idrottsmän och en fantastisk musikindustri. Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, gärna redan från förskolan. Men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks den första lusten, det första intresset? Och hur hålls intresset vid liv?

Jo på landets alla science centers! Välkommen!

Sveriges 20 science centers: 

  • stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • skapar unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
  • erbjuder en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.

Läs mer om verksamheten i Presentation Science Centers.

  • Alla 20 svenska science centers samarbetar med ortens och regionens skolor, företag, universitet/högskolor och offentliga och privata organisationer.
  • Science centers tar årligen emot ca 2 miljoner besökare, varav över 350 000 är elever som deltar i skolprogram och kommer från de flesta av Sveriges kommuner. 2019 kom ca 60 000 elever för att utveckla sina kunskaper i programmering!
  • Science centers fortbildar över 20 000 lärare och pedagoger i teknik, naturvetenskap och matematik varje år.
  • Kompetensutvecklingsbehovet för lärare inom programmering är fortfarande stort på grund av de förändrade läro- och kursplanerna som från den 1 juli 2018 har ett ökat fokus på digitalisering och programmering. Alla center erbjuder olika insatser och 11 science center har tecknat ramavtal med Skolverket om kompetensutveckling genom workshops i programmering.