Fenomenalen

På Fenomenalen i Visby får och bör du ta i allt som verkar intressant och spännande!

Genom våra utställningar kan du på ett lättsamt sätt få inblick i hur naturen och tekniken fungerar. Skolprogrammen leds av en till två pedagoger och inkluderar allt från experiment och källkritik till skratt.

Under skolloven kan du besöka Krumelurum – vår verkstad för att prova på olika experiment. Samarbetet med Gotlands Museum ger ett unikt tillfälle att koppla ihop teknik och kulturhistoria.

Fenomenalen1 Fenomenalen2