Fenomenalen

Välkommen till Fenomenalen Science Center!

Här kan du uppleva, utforska och upptäcka naturvetenskap, teknik och matematik tillsammans med andra.
Världen, Sverige och Gotland står inför många framtida utmaningar. Morgondagens utmaningar tillhör kommande generationer experter, vetenskapsmän, forskare, matematiker och biologer. Hos oss väcks kanske den första lusten för naturvetenskap, teknik och innovation och det är här vi möjliggör framtidens problemlösare.  Varje år kommer omkring 20 000 besökare till oss. Vi tar också årligen emot 3 500 elever med sina förskole- och skolklasser. Fenomenalen är en del av Region Gotland

Fenomenalen1 Fenomenalen2