Curiosum

Curiosum

Curiosum är en del av Umeå universitet och ligger centralt i Umeå på Konstnärligt campus. Vi slog försiktigt upp portarna 2020 och är Sveriges nyaste science center. Här finns en nybyggd domteater, ett välutrustat makerspace för digital tillverkning med olika metoder och material, lokaler för utforskande aktiviteter med elever och lärare och allmänhet, utställningsmiljöer runt olika temaområden i vetenskap och teknik, ett Nyfiket och en liten butik.

Vi hämtar inspiration och kunskap från forskning vid Umeå universitet och väcker nyfikenhet för vetenskap och teknik hos framtidens problemlösare.