Om SSC, Svenska Science Centers

Syfte

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som främjar och utvecklar branschens gemensamma intressen genom att; väcka intresse för naturvetenskap, teknik, matematik hos barn, ungdomar och allmänhet; verka för samarbete mellan svenska science centers; och företräda medlemmarna i branschens angelägna frågor. Svenska Science Centers bildades 2004 och har idag 20 medlemscenter. Arbetet leds av en styrelse och en generalsekreterare. Medlemskriterier finns i Stadgarna .

Verksamhet

SSC inbjuder varje år alla medlemmar till två möten, ett årsmöte på våren och ett höstmöte. För att stimulera till ökat utbyte och samverkan både mellan medlemscenters läggs mötena vid olika centers i landet. Nätverkande och erfarenhetsutbyte sker både på chefsnivå och mellan andra funktioner, exemplevis mellan pedagoger. Alla medlemmar arbetar nu med det gemensamma utvecklingsprogrammet Science centers som strategisk resurs för utbildning, tillväxt och hållbar samhällsutveckling. Det vill vi förverkliga tillsammans med nationella och regionala partners inom offentlig verksamhet, akademi, näringsliv och civilsamhälle.

De 20 medlemscentren är tillsammans en viktig nationell resurs och SSC tar ett samordnande ansvar att föra dialog med politiker, beslutsfattare och media. SSC och medlemmarna inbjuder till och deltar i möten med externa parter nationellt och regionalt för att bevaka och utveckla branschens intressen.

SSC underlättar och förmedlar även kontakter med science centers och branschorganisationer i andra länder.

Nationellt utbud

Kompetensutveckling i programmering

Science centers har gemensamt ett nationellt upplägg för kompetensutveckling för lärare i programmering. Detta bokas via enskilda science centers. Utöver har 11 science centers ramavtal med Skolverket för kompetensutveckling av lärare i programmering genom workshops.

Entreprenöriellt lärande och miljödataanalys

Tack vare bidrag från Skolverket och Rymdstyrelsen har ett antal entreprenöriella övningar i miljödataanalys med Pythonprogrammering utvecklats. Dessa erbjuds som skolprogram och lärarfortbildning av ett många science centers, bl a med förankring i de Globala målen. Övningar, lärarhandledning mm är tillgängligt för alla via LU Miljödataprogrammering. Prova gärna introduktionsaktiviteten Koll på kol.

Arbetsmarknadskunskap och prao

Science centers arbetar med arbetsmarknadskunskap och prao utifrån olika upplägg och utbud. Branscher, yrken och en mångfald av förebilder presenteras via utställningar, experiment och skolprogram. Genom tätt samarbete med omgivande företag arbetar elever med riktiga, entreprenöriella utmaningar som ska redovisas för uppdragsgivaren. Många science centers erbjuder praoplatser för elever, och kan på uppdragsbasis göra skräddarsydda insatser inom arbetsmarknadskunskap och prao, på skolor, science centers eller som digitala möten.

Några exempel:

Kreativum i Karlshamn genomför projekt i kommuner där arbetsmarknadskunskap kombineras med programmering genom uppgifter och utmaningar från företagens verklighet.

Flera science centers, t ex Dalénium i Stenstorp och Kreativum har arbetsmarknadskvällar och mässor för högstadieelever, där olika utbildningar, yrken och företag i regionen presenteras. Vissa har specialiserade mässor, t ex har Navet i Borås för vårdsektorn där elever får möta olika vårdyrken.

Innovatum i Trollhättan har utvecklat KoKo Travel Show – en svindlande framtidsresa i 360° , som är ett komplement till prao som bokas av skolhuvudmän.

Vattenhallen i Lund har förslag på alternativa aktiviteter till prao på sin hemsida.

Kontakta respektive science center för mer information om aktuellt utbud eller med specifika förfrågningar.