Vi gör skillnad

 • Det finns ett flertal utvärderingar

  och uppföljningar som alla visar att besök på science centers ökar besökarnas intresse för naturvetenskap och teknik, påverkar attityder och värderingar samt val av yrkesinriktning som ett resultat av sina besök.

   

  #Paradox 
  Under 2014 gjorde Svenska Science Centers en undersökning om barn och ungdomars tankar om framtiden. Vi kallade den #Paradox. Samhället är mer teknikberoende än någonsin och står inför globala utmaningar där kompetens inom teknik och naturvetenskap kommer att vara avgörande framgångsfaktorer. Det är en paradox att det står tomma högskoleplatser inom dessa områden samtidigt som det saknas förutsättningar för att bedriva en modern teknikundervisning som fångar ungas intresse.


  Glädjande nog lyfter unga miljö, klimat, teknik och lika villkor för alla och det är tydligt att de vill vara delaktiga i lösningar inför framtiden. Läs mer om #Paradox här.

 • • förståelse för naturvetenskap och teknik
  • intresse för naturvetenskap och teknik
  • engagemang i natur och teknik i skolarbetet
  • engagemang i natur och teknik också på ledig tid
  • identifiering och tilltro till natur och teknik
  • dragning till natur, teknik och fler sådana hobbies

  Läs mer i utvärderingen från 2014: International Science Center Impact Study, USA
 • Mer att läsa

  • Bailey, E., Kelley, J. och Hein, G.E. (1996): Summative Evaluation Report for Investigate!, Cambridge, Mass.: Program Evaluation and Research Group, Lesley College

  • Ben Gammon Consulting (2012): Evaluation of The Globe Exhibition at Cern.

  • ECSITE (2008): The Impact of Science & Discovery Centres: A Review of worldwide studies.

  • Falk, J. H. och Needham M. D. (2011): The Impact of a Science Center on Its Community. Journal of research in Science Teaching, Vol. 48, Nr 1. s 1-12

  • Falk, J.H. och Dierking, L (2010): The 95% Solution- School is not where Americans learn most of their science. American Scientist, Vol 98, Nov-Dec 2012, s 486-493.

  • Falk, J. H. och Needham M. D. (2013): Factors Contributing to Adult Knowledge of Science and Technology. Journal of research in Science Teaching, Vol. 50, Nr 4. s 431-452

 • • Fors, V. (2006): The Missing Link in Learning in Science Centres. Doktorsavhandling. Luleå: Luleå universitet.

  • Frøyland, m. (2010): Mange erfrainger i mange rom. Variert undervisning i klasserom, museum og naturen. Abstrakt forlag.

  • Rennie, L.J. (2007): Learning Science Outside of School. I S.K. Abell och N.G. Lederman (red.), Handbook of Research on Science Education. s 125–167. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

  • Pedretti, E.G. (2004): Perspectives on Learning Through Research on Critical issues- based Science Center Exhibitions. Science Education, 88 (suppl. 1), s 34–s47.

  • Quistgaard, N. och Ingemann, B. (2010): Hvad er spørgsmålet? – om at skabe et læringsrum i udstillingen. Nordisk museologi nr. 1, s 50–63.

  • The Strategic Counsel (2008): The online survey with university students across Canada. Canada