Plantskolor för framtidens innovatörer och företagare

Det är viktigt att öva sina förmågor för att bli skicklig inom ett område. Med skicklighet ökar intresset. Fotbollsträning och kommunal musikskola har gett Sverige duktiga idrottsmän och en fantastisk musikindustri. Precis som vid all form av träning är det viktigt att börja tidigt, gärna redan från förskolan. Men var övar man naturvetenskap, teknik och innovationer? Var väcks den första lusten, det första intresset? Och hur hålls intresset vid liv?

Jo på landets alla science centers! Välkommen!
Läs mer nedan.

Sveriges 19 science centers: 

  • stimulerar intresse för teknik, naturvetenskap och entreprenörskap för att möta framtida samhällsutmaningar.
  • skapar unika möjligheter till lärande så att alla barn och unga får möjlighet att hitta och utveckla sina förmågor.
  • erbjuder en informell mötesplats för samtal mellan allmänhet, skola, arbetsliv och akademi som skapar reflektion och nya perspektiv.

  • Alla 19 svenska science centers samarbetar med ortens och regionens skolor, företag, universitet/högskolor och organisationer.
  • Science centers tar årligen emot ca 2 miljoner besökare, varav ca 300 000 är elever som deltar i skolprogram, från de flesta av Sveriges kommuner.
  • Science centers fortbildar årligen ca 30 000 lärare och pedagoger i teknik, naturvetenskap och matematik årligen.
  • Skolverket granskar alla science centers verksamhet och kvalitet.