Framtidsmuseet

Framtidsmuseet i Borlänge

Framtidsmuseet är ett uppfinningsrikt science center i ständig förändring där upptäckarglädje och experimentlusta står i fokus. Vi vill stimulera till nyfikenhet och få besökaren att ställa frågor, väcka intresse och roa. Lek är ett vetenskapligt pedagogiskt verktyg som vi utnyttjar för att hjälpa besökaren att förstå begrepp och naturvetenskapliga fenomen i vår omvärld.

På Framtidsmuseet finns interaktiva utställningar, planetarieprogram, experimentverkstäder, lärarfortbildning, seminarier och föreläsningar allt färgat av populärvetenskap, forskning och ny teknik.

Välkommen till Framtidsmuseet!