Om SSC, Svenska Science Centers

Syfte

SSC, Svenska Science Centers är en branschorganisation som främjar och utvecklar branschens gemensamma intressen genom att; väcka intresse för naturvetenskap, teknik, matematik hos barn, ungdomar och allmänhet; verka för samarbete mellan svenska science centers; och företräda medlemmarna i branschens angelägna frågor. Svenska Science Centers har idag 19 medlemscenter. Arbetet leds av en styrelse och en VD. SSC bildades år 2004, se SSC Stadgar 2017 .

Verksamhet

SSC inbjuder varje år alla medlemmar till två möten, ett årsmöte på våren och ett höstmöte. För att stimulera till ökat utbyte och samverkan både mellan medlemscenters och externa parter, läggs mötena vid olika centers i landet. SSC underlättar och förmedlar även kontakter med science centers och branschorganisationer i andra länder.

Nationell resurs

De 19 medlemscentren är en viktig nationell resurs och SSC tar ett samordnande ansvar att föra dialog med politiker, beslutsfattare och media, liksom att SSC inbjuder och deltar i möten med externa parter för att bevaka och utveckla branschens intressen. SSC samordnar också aktiviteter som till exempel under Almedalsveckan och samverkar i projekt med bland annat Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA, Kungl. Vetenskapsakademien KVA, Vattenfall samt Vetenskap & Allmänhet.

Svenska science centers är vetenskapernas fotbollsplaner!